privacitat

El 25 de maig de 2018 va entrar en vigor el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques i al tractament de les seves dades personals.

L’ associació Libélula Verde respecta les teves dades, les utilitza exclusivament per la finalitat acordada i no les comparteix ni les ven a terceres persones o empreses.

En qualsevol moment pots demanar la modificació o esborrat de les teves dades per les següents vies:

* e-mail a mail@libelulaverde.org

* telèfon a 932928905